Stichting of vereniging? Aanvragen vóór 10 juli

, , , 05 juli 2018

Binnenkort komt de matchgroep weer samen om aanvragen van maatschappelijke organisaties te matchen met bedrijven. Heeft u als vereniging, stichting of nieuw burgerinitiatief extra handen, materialen of expertise nodig om uw activiteiten voor buurt en bewoners uit te kunnen voeren? Dien dan uw aanvraag vóór 10 juli a.s. in via deze site (bij Vraag en Aanbod) of via info@steenwijkerlandseuitdaging.nl.

Onze Matchgroep, die uit ondernemers uit Steenwijkerland bestaat, beoordeelt half juli weer aanvragen. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.  Samen proberen we er dan voor te zorgen dat de ‘match’ gerealiseerd wordt. Zo kunnen vragen worden gerealiseerd die anders blijven liggen. Bijvoorbeeld omdat ze te complex zijn of door tijdgebrek of gebrek aan materialen of ondersteuning lastig zijn te realiseren.

Aanvragen kunnen worden ingediend vóór 10 juli via www.steenwijkerlandseuitdaging.nl of via info@steenwijkerlandseuitdaging.nl.