Meet & Match

Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert de Steenwijkerlandse Uitdaging een Meet & Match, het evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Als locatie voor dit dynamische evenement is door de Ondernemer van het jaar 2017, Peter Millenaar van Agrifac Machinery B.V., ruimte beschikbaar gesteld. Een beperkt aantal maatschappelijke organisaties kunnen tijdens deze Meet & Match terecht in verschillende hoeken met vragen op het gebied van:

• PR-Marketing-Communicatie
• Juridisch/Financieel
• de Ondernemende Maatschappelijke Organisatie en
• de vierde ‘hoek’, : ‘Wildcard de Uitdaging’.

Ter voorbereiding op de Meet & Match wordt de workshop: “Zaken doen tijdens de Meet&Match” georganiseerd. Deze workshop is ter voorbereiding en tevens ook de inschrijving voor de Meet & Match van vrijdag 9 maart.

Waarom deze workshop?
Veel stichtingen en verenigingen hebben moeite om partners te vinden die de exploitatie en/of uitvoering van projecten mogelijk maken. Veel van deze maatschappelijke organisaties zoeken financiële steun bij fondsen en overheid, maar vergeten de mogelijkheden van samenwerking -in natura- met het bedrijfsleven. Terwijl dit juist veel kansen biedt, zowel voor maatschappelijke organisaties, maar ook voor bedrijven zelf. Dat is de kerngedachte achter de workshop “Zaken doen tijdens de Meet&Match” en de voorbereiding op de Meet & Match van 9 maart.

Wat is het doel van deze workshop?
Met de workshop wil de Steenwijkerlandse Uitdaging en Sociaal Werk de Kop de samenwerking tussen diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op lokaal niveau stimuleren en versterken. De workshop is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die hun ‘sociaal ondernemerschap’ willen vergroten. Ze worden uitgedaagd om zich beter te profileren en minder bescheiden te zijn. Om te geloven in datgene wat zij bedrijven te bieden hebben. En om met een heldere vraagstelling te komen. En dit hoeft niet altijd in de vorm van geld te zijn. Met een beetje creativiteit zijn er vele andere manieren te bedenken dan geld om de realisatie van maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken.

Datum: dinsdag 13 februari van 19.00 tot 21.30 uur
Locatie: mth accountants & adviseurs, Lindehof 12, 8332 VD te Steenwijk.

Voor wie?
Maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen.

Let op: Per organisatie kunnen zich maximaal twee leden voor de Meet & Match aanmelden. Tijdens de workshop kan slechts één persoon namens de organisatie deelnemen.

Aanmelden
Graag voor 8 februari via: meet&match@steenwijkerlandseuitdaging.nl onder vermelding van naam organisatie, naam deelnemer en mailadres.